Oduu Gamachisaa Wareen Barumsa barbaadan Hundaaf

 

Yuunvarsiitiin Haramaayaa sagantaa barnoota fagoottin bara baruumsaa 2009tti gosa barnootaa

 1. Accounting and Finance
 2. Econometrics
 3. Management
 4. Agri-Economics and Agribusiness Management
 5. Rural Development And Agricultural Extension
 6. Natural Resource Management fi
 7. Horticulture tiin barattoota digrii jalqabaatiin barsiisuu barbaada. Kanaafuu, kanneen barachuu barbaaddan marti  hanga Gurrandhala 5, 2009tii yeroo hojitti moraa Yuunvarsiitii Haramaayaa keessatti waajjira barnoota fagootti dhihaattani galmaahuu kan danddessan tahuu gamachuun isinii ibsina.

Iyyatoonni

 1. Warrii kutaa 12ffaa durii fi  kutaa 10ffaa ammaa xumurtan gosa barnootaa Herreegaa fi Ingiliffaa dabalate qabxii 2.00 fi sanii ol qabaachuu qabdan. Dabalataanis Yuunvarsiitii beekkamtii qabu irra  Dippiloomaa Koolleejji fi qormaata gahuumsaa (COC) sadarkaa  4ffaa (Levili 4) kan barban ta’u qaba.
 2. Sagantaa qophaa’inaa warra hordofaniif ulaagaa Minsteerri barnootaa bara baraan barnoota ol’anaa galchuuf baasu kan guutan ta’uu qaba.  

Hubachisa

 1. Iyyataan waraqaa ragaa orijinaali fi koppii lama lama suuraa lama waliin  qabatanii dhihaachuu qabu.
 2. Unkaa iyyannoo websaayitii Yuunvarsiitii Haramaayaa (www.haramaya.edu.et) irraa yookaan mooraa Yuunvarsiitii Haramaayaa keessatti waajjira Barnoota Fagoo irraa argachuu  dandeessan.

 

Yunivarsitii Haramayaa

Daayirektoreetti  Itti fufiinsaa fi Barnoota Faggo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

HTML tags are not allowed.