Beeksiisa Hojii

 

Dallaa guddicha Yuunivarsiitii Haramaayaa keessaatti kan argamu M/B Moodeelii nama fedhii guddaa, tajaajila gahaa fi dandeettii qabu waldorgomsiisee dura bu’aa mana barnootichaa (Daareektara) qaccaruu barbaada. Waan taheef namoonni ulaagaalee as gadiitti tarreeffaman kan guutan guyyaa beeksifni kun baheeraa guyyaa hojii kudhan keessaatti ragaa barnootaa fi tajaajila keessan qabatanii wajjiira pireezedantii I/A/ Barnootaa Yuunivarsiitii Haramaayaatti akka galchitan isin beeksifna…..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

HTML tags are not allowed.