የ ው ስ ጥ ማ ስ ታ ወ ቂ ያ

 

ሐረማያ ዪኒቨርሲቲ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ክፍት ስራ መደቦች ላይ ቋሚ ሠራተኞችን አወዳድሮ በቋሚነት ለመመደብ ይፈልጋል፡፡የሐረማያ ዪኒቨርሲቲ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ክፍት ስራ መደቦች ላይ ቋሚ ሠራተኞችን አወዳድሮ በቋሚነት ለመመደብ ይፈልጋል፡፡

ተ.

የስራ መደብ መጠሪያ የመደብ መታወቂያ ቁጥር የስራ ደረጃ ደመወዝ ከስራው ጋር አግባብነት ያለው የት/ት ደረጃና የስራ ልምድ ብዛት
1. ደረጃ 4 ነርስ I

(ለቴክኖሎጂ ክሊኒክ)

47ሐረ-4166

 

IX በJEG ደመውዝ መሸጋጋሪያ መመሪያ መሰረት በነርሲንግ ሙያ የደረጃ-4 ትምህርት ያጠናቀቀ/ችና 0-2 ዓመት አግባብነት ያለው የሥራ ልምድ ያለው/ላት፣ የሙያ ምዝገባና ፍቃድ(professional registration and licensing certificate) ማቅረብ የሚችል/ትችል፡፡ 1
2. ሜዲካል ላብራቶሪ ቴክኖሎጂ ፕሮፌሽናል II 47/ሐረ-4219

 

XII በJEG ደመውዝ መሸጋጋሪያ መመሪያ መሰረት በላብራቶሪ ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪና 3 ዓመት እና ከዚያ በላይ ዓመት በቀጥታ በጤና ስራ የተገኘ የስራ ልምድ ያለው /ላት፡፡ የሙያ ፍቃድ ማቅረብ የሚችል/የሚትችል፡፡ 1
3. ሚድዋይፈሪ ፕሮፌሽናል II 47/ሐረ-4194 XII በJEG ደመውዝ መሸጋጋሪያ መመሪያ መሰረት በሚድዋይፈሪ ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪና 3 ዓመት እና ከዚያ በላይ በቀጥታ በጤና ስራ የተገኘ የስራ ልምድ ያለው /ላት፡፡ የሙያ ፍቃድ ማቅረብ የሚችል/የሚትችል፡፡ 1

የመመዝገቢያ ጊዜ፡- ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 4 ተከታታይ የስራ ቀናት በዩኒቨርሲቲው ዋና ግቢ ሰው ኃብት ስራ አመራርና ልማት ዳይሬክቶሬት ቢሮ ቁጥር 114 ፤ በሃረር ካምፓስ ሰው ኃብት ስራ አመራርና ልማት ተባባሪ ዳይሬከቶሬት ቢሮ ቁጥር 7 መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን፡፡

ማሳሰቢያ ፡- ማንኛውም መስፈርቱን የሚያሟላ አመልካች በዩኒቨርሲቲው ቋሚ ሰራተኛ ሆኖ ቢያንስ ለ9 ወር በዩኒቨርሲቲው ያገለገለ፣ በስራው የባህሪ አፈጻጸም በተከታታይ ለ2 ጊዜ ተሞልቶ አጥጋቢና ከዚያ በላይ ውጤት ያለው/ላት ፣በተጨማሪም አመልካቾች ለምዝገባ ሲትመጡ የት/ት ማስረጃችሁንና የስራ ልምድ ማስረጃችሁን ኦሪጅናልና አንድ የማይመለስ ፎቶ ኮፒ ይዛችሁ መቅረብ ይኖርባቹሃል፡፡ ከቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ተቋም የተመረቃችሁ አመልካቾች የብቃት ማረጋገጫ (COC) ማቅረብ ይጠበቅባችሁዋል፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published.

HTML tags are not allowed.